Ustawa zawiera szereg zmian legislacyjnych, wśród których najważniejsze dotyczą:

 • Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • Zwiększenie rekompensaty za działania windykacyjne – od 40 do 100 Euro, ale roszczenie o rekompensatę, nie może być zbyte.
  • Podwyższenie wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych o 2% (za wyjątkiem roszczeń od podmiotów leczniczych)
  • Skrócenie maksymalnych terminów płatności i wprowadzenie maksymalnych terminów zapłaty
  • Obowiązek przesyłania przez największych przedsiębiorców corocznie do Ministra Gospodarki sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych i własnych zobowiązaniach płatniczych
 • Zmiany w ustawach o PIT i CIT
 • Możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności
 • Obowiązek dla dłużnika doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności

ETAP PRAC – ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie co do zasady 31 grudnia 2019 r.   

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C