Instytucje finansowe jako podmioty obowiązane, do których należą m.in. banki, instytucje pożyczkowe, fundusze inwestycyjne, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są uprawnione, by wykonywać kopie dokumentów tożsamości na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Uprawnienie do wykonywania kopii dokumentów tożsamości wynika wprost z treści art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uprawnienie przysługujące instytucjom obowiązanym nie powinno być jednak utożsamiane z obowiązkiem sporządzenia kopii dokumentów tożsamości. Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zostały wskazane w ww. ustawie, a ich zastosowanie powinno zostać poprzedzone  analizą ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na instytucje finansowe powinniśmy patrzeć także przez pryzmat obowiązków administratorów danych osobowych, którzy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Kopiowanie dokumentów tożsamości niemal przy każdej czynności administratora, budzi wątpliwości organu nadzorczego. Dlatego przed wykonaniem kopii dokumentu tożsamości instytucje finansowe,  biorąc pod uwagę zasady minimalizacji i ograniczenia celu,  powinny ocenić, czy sporządzenie kopii dowodu osobistego jest niezbędne. 

Więcej na ten temat znaleźć można na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2435

Zobacz, jak wdrażamy RODO w organizacji

adw. dr Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director RK RODO Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C