12 października 2016 r. opublikowano nowe przepisy, zmieniające dotychczasowe, obowiązujące od stycznia 2016 roku, stawki minimalne za zastępstwo prawne radców prawnych i adwokatów.

Wszystko za sprawą dwóch rozporządzeń:

 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października
  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
  (Dz.U. z 2016 r. poz.1668).

Wobec powołanych zmian, od dnia 26.20.2016 r. stawki minimalne obliczane od wartości przedmiotu sporu w postępowaniu zwykłym będą wynosić:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Ustawodawca wyróżnił także odrębne stawki minimalne, obowiązujące w postępowaniu upominawczym i nakazo-wym, które wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Zmiany dotyczą również spraw niemajątkowych np.:

 • 720 złotych za każdy rozwód (nawet z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia);
 • 240 złotych za opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 • 720 złotych za ochronę dóbr osobistych i praw autorskich;
 • 960 złotych za sporządzenie skargi konstytucyjnej i stawiennictwo na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Nowe stawki minimalne wchodzą w życie po 14-dniowym vacatio legis (tj. sądy będą stosowały znowelizowane przepisy od dnia 26 października 2016 r.), jednak sprawy zawisłe w danej instancji będą rozliczane według starych stawek, w zależności od daty wpływu sprawy do sądu.

Katarzyna Konieczna

Associate
Banking Client Department

E-mail: [email protected]

 

 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C