Szanowni Państwo,

w związku z kolejną nowelizacją zakresu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 pragniemy zasygnalizować Państwu kilka istotnych zmian z punktu widzenia prowadzenia biznesu, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz innych aktów wykonawczych.

  • otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich – od 18 maja 2020 r. dopuszczono prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. Warunek stanowi zapewnienie, aby w lokalu przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa. Wobec tego klientom nie wolno oczekiwać na usługę w poczekalni.
  • restauracje, kawiarnie i bary – również od dnia 18 maja 2020 r. ponownie można zjeść w restauracji,   kawiarni, barze, a także w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej centrów handlowych. Należy przy tym przestrzegać ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewniają bezpieczeństwo obsłudze i klientom. W  miejscach tych ustanowiono ograniczenie przebywających osób do nie więcej niż 1 osoby na 4 m2 dostępnej powierzchni. Do tego limitu nie wlicza się jednak obsługi lokali gastronomicznych. Co ważne podczas spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym lub wydzielonej strefie gastronomicznej nie obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa.
  • sport i kultura – poluzowaniu ulegają także ograniczenia w sporcie i kulturze. Od 18 maja zwiększone zostają limity osób, mogących ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Z tą samą datą dopuszcza się działalność kin plenerowych, w tym samochodowych, prowadzenie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury oraz zezwala się na wznowienie prób i ćwiczeń artystycznych bez udziału publiczności.
  • zajęcia w klasach I-III szkół podstawowych – od 25 maja 2020 r. mogą odbywać się zajęcia w klasach I-III szkół  podstawowych, jednak rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci na zajęcia.
  • utrzymanie dotychczasowych obostrzeń i obowiązków – wciąż obowiązuje wiele ustanowionych wcześniej obowiązków i ograniczeń takich jak m.in.: limity klientów przebywających w obiektach handlowych, obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, dezynfekcji stanowisk kasowych, obowiązek pracodawców zapewniania zatrudnionym rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązek zachowania odległości 1,5 m między stanowiskami pracy. W dalszym ciągu obowiązuje także nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym przez pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem.
  • przekraczanie granic – przedłużono kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Z obowiązkowej kwarantanny zostaną jednak zwolnieni pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce oraz Polacy pracujący we wszystkich państwach UE i EOG przekraczający granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych lub służbowych.

 Łukasz Seroczyński
Departament Wsparcia Biznesu
RK Legal

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C