Ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa zwalniająca od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o PIT otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C