Jak mogę pomóc?

Moje niemal 10-letnie doświadczenie w obsłudze firm koncentruje się wokół kwestii danych osobowych i nowych technologii. Poniżej znajdą Państwo opis kluczowych kwestii, w których na co dzień pomagam przedsiębiorcom.

Wdrażanie i audyty RODO

Zapewniam kompleksowe wsparcie prawne zarówno podczas oceny, czy firma jest zgodna z RODO jak i we wdrażaniu wnikających z tego rozporządzenia wymogów. Przygotowuję odpowiednią dokumentację wewnętrzną, analizuję procesy pod kątem spełniania wymogów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.

Zapewnianie zgodności z RODO w ramach bieżącej działalności organizacji

Pomagam firmom w zapewnieniu zgodności z wymogami dotyczącymi danych osobowych w ramach bieżącej działalności m.in. odpowiadając na szczegółowe pytania prawne w tym zakresie, aktualizując dokumentację, przygotowując i negocjując umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Pełnię funkcję inspektora ochrony danych osobowych w firmach. Zgodnie z RODO, w ramach tej funkcji informuję administratora i jego pracowników o obowiązkach z zakresu ochrony danych, doradzam w tych sprawach. Monitoruję przestrzeganie przepisów, przeprowadzam szkolenia, udzielam zaleceń co do skutków ochrony danych. Pełnię również funkcję punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych i współpracuję z tym organem w zakresie wynikającym z RODO.

Kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu projektów i narzędzi związanych z przetwarzaniem danych

W dobie nowoczesnych technologii pojawia się coraz więcej narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych, w tym danych osobowych. Aby rozpocząć korzystanie z nich należy jednak spełnić szereg wymogów regulacyjnych, nie tylko RODO ale i rozporządzenia, dyrektywy i wytyczne związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, chmurą. Pomagam we wdrożeniu tego typu narzędzi tak, by były zgodne z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi.

Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących rozwiązań IT oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Przygotowuję i negocjuję w imieniu klienta umowy IT (wdrożeniowe, utrzymaniowe, SaaS, licencyjne). Dbam o odpowiednie i uwzględniające interesy klienta zapisy dotyczące nie tylko kwestii cywilnoprawnych, ale i majątkowych praw autorskich oraz RODO. Przygotowuję odpowiednie zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – jeśli konieczność jej podpisania wynika z modelu współpracy.

Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych

Jako radca prawny działam w interesie klienta reprezentując w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Przygotowuję również skargi do sądów administracyjnych w przypadku, gdy klient nie zgadza się z decyzją organu, reprezentuję klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Publikacje

Edukacja

  • Aplikacja Radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2015)
  • Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Uniwersytet Warszawski (2016)
  • Prawo nowych technologii, Uniwersytet Koźmińskiego w Warszawie (2017)
  • Prawne i techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet Koźmińskiego w Warszawie (2024)

Języki obce

  • Angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C