Aktualności

Kolejny sukces RK Legal w sprawie polisolokat

Kolejny sukces RK Legal w sprawie polisolokat

29 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny pozytywny wyrok dla klientów kancelarii.

W sprawie z powództwa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., na skutek apelacji powoda klientowi zasądzono nie tylko opłatę likwidacyjną, ale również różnicę pomiędzy tą opłatą a sumą środków wpłaconych przez niego tytułem ww. umowy. Innymi słowy, klient kancelarii odzyskał całą wpłaconą przez siebie kwotę tytułem umowy ubezpieczenia na życie z UFK w związku z uznaniem jej za nieważną. Wyrok jest prawomocny (sygn. akt: V Ca 603/20). 

r.pr. Szymon Guniewicz
Counsel


Skontaktuj się z nami