Mariola Jabłońska

Senior Specialist

Litigation Department


Mariola Jabłońska

Edukacja

  • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS (w trakcie)
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)

Języki obce

angielski, francuski

Doświadczenie

W RK Legal pracuje od czerwca 2015 roku. Zajmuje się obsługą windykacyjną roszczeń klientów korporacyjnych (w tym funduszy sekurytyzacyjnych), głównie w postępowaniach o zapłatę.

Czuwa nad prawidłowością i terminowością podejmowanych czynności począwszy od przyjęcia sprawy, poprzez działania polubowne, skierowanie jej na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Odpowiada również za kontakt z dłużnikami, sądami oraz instytucjami współpracującymi.

Współtworzy i aktualizuje procedury postępowania, pracuje nad standaryzacją procesu. Jednocześnie odpowiedzialna jest za wdrażanie nowych pracowników oraz ich szkolenie, jak również udzielanie bieżącego wsparcia merytorycznego pracownikom zespołu.

Zajmuje się bezpośrednim kontaktem z klientem, przywiązując szczególną wagę do indywidualizacji procesu będącej niezbędnym elementem efektywnej obsługi powierzonych przez klientów portfeli wierzytelności.

Tel. +48 22 165 43 79
E-mail jablonska@rklegal.pl
LinkedIn | vCard