W ramach Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem projektu ustawy jest zdefiniowanie zasad korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usługi pocztowej przesyłki hybrydowej wraz z umocowaniem jej w przepisach prawa, tak by móc wykorzystać ją w komunikacji pomiędzy stronami jako metodę skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczenia osobistego.
Proponowane przepisy ustawy stworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia przez Ministerstwo Cyfryzacji: Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i narzędzia umożliwiającego obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom sektora publicznego skuteczne i przyjazne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej.
Wprowadzane rozwiązanie techniczne wraz z wypracowanym standardem będzie zgodne z wymaganiami dla usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie eIDAS).
Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia) oraz usługi pocztowej przesyłki hybrydowej w kontaktach z podmiotami publicznymi będzie powierzone Narodowemu Operatorowi Cyfrowemu (NOC).

ETAP PRAC: Końcowy etap prac w ramach Rady Ministrów:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569219#12569219

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C