Na mocy zmiany ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od dnia 31 października 2021 r. rozszerzeniu ulega katalog podmiotów, które są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek ten dotyczy:

  • trustów, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium Polski w imieniu lub na rzecz trustu;
  • spółek partnerskich;
  • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
  • spółek europejskich;
  • spółdzielni;
  • spółdzielni europejskich;
  • stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS;
  • fundacji.

Ostateczny termin na dokonanie zgłoszenia przez ww. podmioty upływa z dniem 31 stycznia 2022 r. Z kolei nowo powstające podmioty, wymienione w pkt 2-8 powyżej, będą miały na to 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Jednocześnie sygnalizujemy, że w przypadku, gdy beneficjent rzeczywisty lub reprezentant spółki wpisanej już do CRBR na podstawie dotychczasowych przepisów posiada obywatelstwo, które nie zostało zgłoszone do rejestru (do tej pory wpisywało się tylko jedno obywatelstwo), konieczne będzie dokonanie aktualizacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania!

adw. Marta Krysińska

Senior Associate, Business Advisory& Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C