Jak mogę pomóc?

Wspieram przedsiębiorców w dochodzeniu należności korporacyjnych. Odpowiadam za prowadzenie postępowań cywilnych i gospodarczych na rzecz klientów kancelarii m.in. z branży pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej oraz medycznej. Posiadam doświadczenie w doradzaniu klientom w sporach sądowych m. in. poprzez sporządzanie pism procesowych oraz tworzenie analiz przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowego.

Udzielam kompleksowego wsparcia klientom kancelarii także w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. w zakresie zgłaszania wierzytelności, weryfikacji dokumentów, wyłączania składników majątkowych z masy upadłości czy negocjowania warunków układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych.Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym i upadłościowym. Odpowiadam za pełen proces odzyskiwania należności, zarówno za działania polubowne, takie jak przygotowywanie pisemnych wezwań do zapłaty, negocjacje ugód, jak również działania sądowe i egzekucyjne.

Prowadzę liczne procesy sądowe w zakresie dochodzenia należności spornych, opartych na umowach cywilnoprawnych tj. sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapłatę z tytułu umowy najmu, zlecenia, o dzieło, pożyczki, leasingu, jak również umowy o roboty budowlane.

Pomagam wierzycielom w zabezpieczeniu ich interesów w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności przy zgłaszaniu wierzytelności, sprzeciwach, a także reprezentując ich na radach wierzycieli lub zgromadzeniach wierzycieli.

W trakcie studiów doskonaliłam swoje umiejętności praktyczne, udzielając porad prawnych pro bono w ramach Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w sekcji prawa cywilnego.

Wybrane usługi:

 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • Negocjacje z dłużnikami,
 • Ugody sądowe, pozasądowe,
 • Zabezpieczanie wierzytelności,
 • Sądowa windykacja należności,
 • Uzyskiwanie, zaskarżanie nakazów zapłaty,
 • Zgłaszanie wierzytelności,
 • Wnioski o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 • Negocjowanie warunków układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości.

Publikacje

Edukacja

 • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2021)

Języki obce

 • angielski
 • hiszpański

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C