Mamy kolejny korzystny i prawomocny wyrok dla klienta kancelarii w sporze o uznanie za bezskuteczne/nieważne zapisów umów ubezpieczeń na życie z UFK.


Sąd Apelacyjny w Warszawie 05.12.2022 r. (sygn. V ACa 682/21) oddalił apelację firmy ubezpieczeniowej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2021 r. (sygn. IV C 1406/21), zgodnie z którym Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. miało zapłacić na rzecz naszego klienta kwotę 231 190 zł z ustawowymi odsetkami.


Podzielając nasze argumenty, sąd uznał postanowienia warunków ubezpieczenia oraz regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za abuzywne. Potwierdził także, że bez zakwestionowanych zapisów umowa nie może być wykonana w całości. W związku z tym klientowi przysługuje zwrot całości zapłaconych na rzecz ubezpieczyciela składek od lutego 2017 r. z odsetkami, co daje łączną kwotę prawie 330 000 zł.

Zespołem ds. Polisolokat w RK Legal zarządza r.pr. Szymon Guniewicz!

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C