Wspieramy w kompleksowym wdrożeniu wymagań dyrektywy o sygnalistach w firmie.

Termin „sygnaliści” jest już chyba znany każdej organizacji w Polsce, zatrudniającej pracowników. Polska powinna była wdrożyć unijną dyrektywę do 17 grudnia 2021 r. Tymczasem wciąż nie znamy ostatecznej wersji ustawy.

Pracodawcy muszą jednak przygotować swoje organizacje już teraz na nadchodzące zmiany. Warto podejmować działania w tym zakresie od razu, nie czekając na regulatora. Dzięki temu można dobrać odpowiednie rozwiązania i prawidłowo je wdrożyć na każdym poziomie organizacji.

Wdrożenie:

Poznaj swoje obowiązki

Jak przygotować firmę do wdrożenia zasad dyrektywy? O jakich obowiązkach nie wolno zapomnieć? Jaka jest odpowiedzialność zarządu, a jaka działów HR? Gdzie w organizacji ulokować temat sygnalistów?

  • Szkolenie dla zarządu;
  • Szkolenie dla działów HR.

Prawo pracy

Dla każdej organizacji kluczowym będzie, czy i jak ureguluje działania wobec sygnalistów, zgłaszających nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, np. dotyczące mobbingu czy dyskryminacji. Ale nie tylko ten aspekt będzie istotny. Nowe przepisy ustanawiają szereg zakazów, jakich działań wobec sygnalisty nie będzie można podjąć. Mocno ograniczają one możliwości pracodawcy w przypadku nie tylko zwolnienia takiej osoby, ale nawet zwykłej zmiany warunków pracy.

RODO

Dyrektywa kładzie nacisk na ochronę danych osoby, zgłaszającej nieprawidłowości. Należy takie dane zabezpieczyć zarówno pod kątem dokumentacyjnym, jak i technicznym. Na tym jednak obowiązki w zakresie ochrony danych się nie kończą, ponieważ musimy także chronić dane osób, wymienionych w zgłoszeniach sygnalistów. W tym zakresie pomocne będzie kilkuletnie doświadczenie zespołu RK RODO, zajmującego się kompleksowo ochroną danych osobowych u naszych klientów.

AML

W zamierzeniu ustawodawcy obowiązki dotyczące sygnalistów mają spoczywać m.in. na pracodawcach wykonujących działalność w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Kancelaria RK Legal posiada doświadczenie i oferuje pracodawcom równoległe wsparcie w obszarze zgodności funkcjonowania ich przedsiębiorstw z obowiązującymi przepisami AML.

Komunikacja:

Narzędzie do przyjmowania zgłoszeń

Dyrektywa jasno określa cechy, jakimi powinno charakteryzować się narzędzie do przyjmowania zgłoszeń. Najważniejsze jest zapewnienie poufności i anonimowości oraz bezpiecznego kanału do dalszej komunikacji z sygnalistą. Narzędzie powinno być niezależne od organizacji, najlepiej osadzone na zewnętrznych serwerach.

W naszej ofercie dysponujemy kanałem, który spełnia wszystkie te wymagania. Ponadto, zapewnia intuicyjną obsługę, zarówno dla zgłaszającego, jak i administratorów, umożliwia analitykę zebranych danych i podgląd statystyk. Możliwe jest tez dopasowanie go do wewnętrznych procedur organizacji.

Komunikacja wśród pracowników

Nieodzownym elementem projektu „sygnalisty” w firmie jest kampania informacyjna. Aby inicjatywa została dobrze zrozumiana, pracownicy powinni mieć świadomość, że projekt jest odpowiedzią na przepisy unijne i rządowe, a nie wynika wyłącznie z inicjatywy organizacji. Kluczowe jest też podkreślenie aspektu bezpieczeństwa i poufności danych.

Obsługa zgłoszeń:

Abonament na weryfikację zgłoszeń

Pomagamy firmom w identyfikacji rodzaju i priorytetu zgłoszeń. Podpowiadamy, które warto rozwiązać w mniejszym gronie, a do których zaangażować specjalistów i dedykowane narzędzia.

Wsparcie prawne w obsłudze trudnych zgłoszeń

W przypadku zgłoszeń wymagających zaangażowania zespołu prawnego, możemy wesprzeć firmę dedykowaną grupą ekspertów z różnych dziedzin prawa: prawo pracy, prawo handlowe, RODO, AML etc.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania!

Elwira Jastrzębska

Head of Business Development & Marketing Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C