Problemy kontrahentów nierzadko przekładają się na trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, dlatego zabezpieczenie interesów firmy w takim przypadku jest kluczowe dla zachowania jej rentowności. Niejednokrotnie wspieraliśmy naszych klientów w sytuacjach ogłoszenia przez ich partnerów biznesowych upadłości (zarówno likwidacyjnej, jak i upadłościowej).

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania:

  • Reprezentując wierzycieli dbamy o to, aby zgłoszona w toku postępowania wierzytelność została uwzględniona w przedmiotowym postępowaniu i zaspokojona w jak najwyższym stopniu.
  • Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania i na bieżąco informujemy o jego postępach.   
  • Posiadamy także wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu postępowań spornych z elementami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności po stronie wierzyciela.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C