Pandemia mocno przyspieszyła rozwój handlu online na całym świecie. Z analiz firm badawczych wynika, że w 2020 r. kanał online miał 14% udziału w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce.

O czym trzeba pamiętać przenosząc biznes do online’u? 

Tworzenie regulaminów, polityk prywatności itp.

Rynek nowych technologii to także liczne obowiązki nakładane na  przedsiębiorców przez ustawodawcę. Przydatne okazują się być wzory poszczególnych umów, ale także indywidualnie opracowywane regulaminy, polityki itp. 

Opracowywanie i wdrażanie procesu sprzedaży na platformach internetowych

Prowadzenie platformy internetowej wymaga dostosowania się do szczególnych regulacji uwzględniających wyjątkową sytuację prawną konsumentów (ustawowe prawo odstąpienia itp.).  Niedochowanie wymogów może nieść ze sobą negatywne konsekwencje dla sprzedawców. 

Procesy reklamacyjne 

Prawidłowa obsługa  procesów reklamacyjnych już dziś staję się  jedną z przewag konkurencyjnych w handlu. Pomagamy firmom prawidłowo się do nich przygotować i przeprowadzać cały proces.

Szacunki wskazują, że rynek ten będzie rósł średnio o 12% rocznie w najbliższych latach. Dynamiczny rozwój niesie za sobą jednak szereg ryzyk, z których przedsiębiorcy angażujący się w e-commerce nie zawsze zdają sobie sprawę.

Skorzystali z usługi

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C