Wszystkie kategorie

Wiedza

Zarządzanie wierzytelnościami

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Nowa, błyskawicznie uchwalona (w lutym i marcu) ustawa, przekazana do Senatu 15 marca 2019 r. Ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Nowa ustawa antylichwiarska

Nowa ustawa antylichwiarska

Rada Ministrów pracuje nad wprowadzeniem kolejnej tzw. „ustawy antylichwiarskiej”. 

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Nowelizacja kodeksu karnego – kara za nękanie dłużnika

Nowelizacja kodeksu karnego – kara za nękanie dłużnika

Projekt nowelizacji ma na celu zaostrzenie kar za przestępstwa. Planowane jest m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej za czyny polegające na uporczywym nękaniu.

więcej