Wszystkie kategorie

Wiedza

Zarządzanie wierzytelnościami

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wstrzymanie przekazania środków wierzycielowi w toku postępowania egzekucyjnego

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wstrzymanie przekazania środków wierzycielowi w toku postępowania egzekucyjnego

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwie ustawy mające istotny wpływ na egzekucję w administracji. Pierwsza z nich to ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada znaczące usprawnienie i przyspieszenie trybu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, zmierzając do zwiększenia efektywności działań w tym zakresie. Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem 20 stycznia 2021 r.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Nowelizacja ograniczająca zatory płatnicze wchodzi w życie

Nowelizacja ograniczająca zatory płatnicze wchodzi w życie

31 grudnia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

więcej

Konsument

Zrównanie statusu konsumentów i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - nowelizacja ustawy

Zrównanie statusu konsumentów i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - nowelizacja ustawy

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja wprowadza zmiany do blisko 70 aktów prawnych. Jej celem jest eliminacja nadmiernych obciążeń regulacyjnych, zarówno nakładanych na obywateli, jak i przedsiębiorców.

więcej