Wszystkie kategorie

Wiedza

Konsument

Zmiany w zakresie postępowań upadłościowych – łatwiejsza upadłość konsumenta i jednoosobowego przedsiębiorcy.

Zmiany w zakresie postępowań upadłościowych – łatwiejsza upadłość konsumenta i jednoosobowego przedsiębiorcy.

Pod koniec maja 2019 r. projekt trafił do Sejmu. Po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

więcej

Firma

26 maja 2019r. - Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

26 maja 2019r. - Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa weszła w życie 26 maja 2019 r. Ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Nowelizacja ograniczająca zatory płatnicze już w Sejmie

Nowelizacja ograniczająca zatory płatnicze już w Sejmie

23 maja do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

więcej