Wszystkie kategorie

Wiedza

Konsument

Coraz bliżej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Coraz bliżej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Ministerstwo Sprawiedliwości już od pewnego czasu zapowiada nowelizację ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Według autorów zmian, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego spowoduje uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych. Służyć temu ma zasada „jednej rozprawy” W sprawach prostych, według założeń Ministerstwa, sąd już na pierwszej rozprawie powinien wydać wyrok.

więcej

Nieruchomości

Grunty w mieście nie dla zwykłego obywatela

Grunty w mieście nie dla zwykłego obywatela

W sierpniu weszła w życie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszka-niowych oraz inwestycji towarzyszących, która przyznała deweloperom szereg przywilejów niedo-stępnych dla innych podmiotów. Jeśli wywrze ona skutki zamierzone przez jej pomysłodawców, rozwój rynku budownictwa mieszkaniowego będzie trwał nadal, a inwestorzy będą budować jesz-cze więcej i jeszcze szybciej. Ustawa niestety nie wprowadziła ułatwień w nabywaniu ziemi rolnej dla innych niż deweloperzy podmiotów.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Wróci równowaga na rynku zarządzania wierzytelnościami?

Wróci równowaga na rynku zarządzania wierzytelnościami?

Branża zarządzania wierzytelnościami jest w przededniu istotnych zmian, które dotyczyć będą wielu płaszczyzn. Liczne zmiany w prawie, perturbacje i problemy finansowe części podmiotów, czy rosnąca nieufność ze strony państwa wymusi wprowadzenie nowych standardów zarządzania wierzytelnościami.

więcej