Wszystkie kategorie

Wiedza

Firma

Nowelizacja przepisów KSH

Nowelizacja przepisów KSH

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która m.in. dokonała nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Rada Ministrów pracuje nad zmianami w zakresie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Projekt zmierza do ułatwienia ogłoszenia upadłości poprzez:

więcej

Firma

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Parlament Europejski

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Parlament Europejski

16 kwietnia br.  Parlament Europejski przyjął projekt „Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii” tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów.

więcej